Gezond voedsel uit eigen tuin

Kwalitatief, gezond en duurzaam voedsel geteeld met respect voor de natuur is het uitgangspunt bij onze tuin. Oude sterke rassen, vergeten groenten, schuilplekken voor beneficiaire dieren, mulchen en niet spitten zijn hierbij een aantal kernpunten. Overschotten uit de tuin worden verwerkt voor de winter wanneer de tuin minder opbrengt of worden als voer gebruikt voor de dieren. Door de tuin als een onderdeel van een groter ecosysteem te beschouwen en hier met het ontwerp rekening mee te houden vraagt de tuin minder werk en hebben we bijna tot geen last van plaagdieren zoals slakken of luizen.

Op Het Groene Land worden onder andere kippen, varkens en bijen gehouden. We hebben sterke (oude) rassen die de gelegenheid krijgen om rustig op te groeien, altijd buiten mogen lopen, de beschikking hebben over een hok om in te schuilen en zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag mogen uiten. De varkens beschikken onder andere over een modderpoel, mogen naar hartenlust wroeten en hebben haren waardoor ze jaarrond buiten kunnen zijn. De kippen lopen altijd tussen vers groen, kunnen opzoek naar insecten en hebben de ruimte om een stofbad te nemen. De bijen worden zo min mogelijk gestoord, worden niet behandeld met schadelijke pesticiden tegen de varroamijt en mogen overwinteren op hun eigen honingvoorraad zonder dat ze suikerwater gevoerd krijgen.


Logo ontwerp door Anniek Nieborg Grafische Vormgeving | www.annieknieborg.nl