Verkenning: Conserveer de toekomst – 2020

Waarschijnlijk heeft u enige tijd geleden meegedaan aan de enquête over het ambachtelijk conserveren van voedsel of heeft u op enige andere wijze interesse in het onderwerp.

De resultaten van de enquête zijn onderdeel van een verkenning naar de toekomst van de erfgoedgemeenschap rondom het conserveren van voedsel. Deze verkenning is ondertussen afgerond. Gezien de grote vraag van de deelnemers naar deze resultaten wordt daarom op deze pagina de gehele verkenning vrij gedeeld.

Mocht u naar aanleiding van het document nog vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen via pascal@hetgroeneland.com

Download de verkenning:


Logo ontwerp door Anniek Nieborg Grafische Vormgeving | www.annieknieborg.nl