Als u zich opgeeft voor een cursus of workshop bij Het Groene Land gelden de volgende algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor wat betreft cursussen en workshops gegeven bij Het Groene Land tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

1.2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door een deelnemer op de website van Het Groene Land en het vervolgens verstrekken van een bewijs van inschrijving door Het Groene Land via e-mail.

2. Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Het Groene Land
KvK-nummer: 73568155

Adres:
Oostindie 56
9354TG Zevenhuizen

Bereikbaarheid:
Telefoonnummer: 0648007771
E-mailadres: info@hetgroeneland.com

3. Inschrijvingen

3.1. Alle cursussen of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

3.2. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een automatische ontvangstbevestiging via e-mail. Hierop zal Het Groene Land na beoordeling of er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn een volgende e-mail sturen met verdere informatie en betalingsinstructie. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

3.3. Na ontvangst van de betaling aan Het Groene Land is de inschrijving pas definitief.

4. Afmelden door de deelnemer

4.1. Afmelden dient via e-mail aan info@hetgroeneland.com te geschieden.

4.2. Afmelding voor een workshop of cursus:

• Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de workshop of training ontvangt de deelnemer het volledig betaalde bedrag met inhouding van €10,- administratiekosten terug.

• Bij annulering 4 tot 2 weken voor de geplande start van de workshop of cursus ontvangt de deelnemer 50% van het betaalde bedrag terug.

• Bij annulering korter dan 2 weken voor de geplande start van de workshop of cursus ontvangt de deelnemer geen restitutie.

4.3. Mocht de deelnemer verhinderd zijn voor deelname dan is het mogelijk om vervanging te sturen. Dit dient vooraf telefonisch of per e-mail aan Het Groene Land gemeld te worden.

5. Annulering/verplaatsing door Het Groene Land

5.1. Het Groene Land is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd waarbij de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

5.2. Het Groene Land is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de geplande datum of locatie te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid om in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen of te annuleren waarbij de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

5.3. Het Groene Land is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Het Groene Land aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7. Auteursrecht

7.1. Het auteursrecht op door Het Groene Land uitgegeven media zoals brochures, teksten en beeld- en cursusmateriaal ligt bij Het Groene Land tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen.

7.2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Het Groene Land mag de deelnemer geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

8. Hinder

8.1. Als een deelnemer opzettelijk hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heeft Het Groene Land het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het reeds betaalde bedrag niet terug.


Logo ontwerp door Anniek Nieborg Grafische Vormgeving | www.annieknieborg.nl