Veel mensen vinden het prettig om te leren hoe ze zelf hun eten kunnen bewaren. Het is een traditie die duizenden jaren oud is. De oogst van je moestuin, wildpluk, supermarkt of verse producten van de markt kan je perfect leren conserveren, aangepast aan je eigen smaak. Door de coronacrisis is er echter veel veranderd in de wereld. Toegangsbewijzen, 1.5m afstand en andere maatregelen hebben zowel zakelijk als privé op veel mensen invloed gehad. Veel ondernemers, waaronder ik, hebben in deze tijd dan ook andere inkomstenbronnen moeten aanboren en zijn nu bezig om terug te keren naar dit werk, al dan niet in aangepaste vorm, waar ze energie van krijgen.

Met het oog op deze veranderende wereld en het levensvatbaar houden van mijn onderneming zie ik mij dan ook genoodzaakt om een andere richting in te slaan met het educatieve aanbod. Hierbij zal een verschuiving naar meer online noodzakelijk zijn. Vanwege deze overgang en de grote tijdsinvestering die hiermee gepaard gaat heb ik dan ook besloten om voorlopig geen fysieke workshops in te plannen. Zodra er meer bekend is over deze veranderingen zal ik jullie via de website op de hoogte houden.

Als je nog vragen hebt kun je natuurlijk altijd contact opnemen via info@hetgroeneland.com


Logo ontwerp door Anniek Nieborg Grafische Vormgeving | www.annieknieborg.nl